SEED OF HOPE

Seed of Hope is een Albanese organisatie die zich inzet voor de mensen in wijk Shkozë, gelegen op een berghelling bij Tirana. De circa 3000 bewoners op deze berg zijn met name afkomstig uit het arme, geïsoleerde noorden van Albanië en zijn naar de stad getrokken op zoek naar werk of op de vlucht voor bloedwraak (wat in het noorden nog veel voorkomt). Werk vonden ze in de meeste gevallen niet en ze verkeren in armoede. Ze wonen in slechte huisjes, hebben geen tot weinig voorzieningen en de kinderen gaan in veel gevallen niet naar school.

Vera, een van de oprichters van Seed of Hope, geeft samen met haar medewerkers, 500 kinderen drie keer per dag een warme maaltijd en ze organiseren regelmatig kinderactiviteiten. Daarnaast is er ook een naschoolse opvang, een naaiatelier voor de weduwen en elke zondag een kerkdienst.

SEED OF HOPE

  • heeft een gaarkeuken geopend voor de kinderen van deze arme stadswijk
  • zoekt mogelijkheden voor scholing en opleiding voor mensen die daar geen middelen toe hebben
  • zet projecten op om mensen een beroep te laten leren, zoals computercursus, naailes en een algemeen lesprogramma
  • geeft de bewoners van deze wijk, waar bloedwraak nog veel voorkomt, praktische en geestelijke bijstand; hierdoor worden omstandigheden gecreëerd die verzoening dichterbij brengen
  • wil kinderen de kans geven om een goed bestaan op te bouwen
  • kijkt om naar weduwen/weduwnaars en hun kinderen (door de bloedwraak en dodelijke ongelukken bij het illegaal aftappen van elektriciteit zijn er veel eenoudergezinnen)
  • houdt zich ook bezig met werkgelegenheidsprojecten, maatschappelijk werk en sociaal opbouwwerk.
  • geeft voorlichting over het tegengaan van ontvoering of verkoop van kinderen.

Oplossingen

Voor het realiseren van deze doelen stimuleert Seed of Hope bewoners van de wijk of streek om zich in te zetten voor de gemeenschap. Seed of Hope helpt bij het zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de vooruitgang van de wijk. De stichting werkt met gekwalificeerde mensen die in praktische zin bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van de bovengenoemde projecten. Ook onderhoudt de stichting contact met de lokale overheid. De stichting wil haar hulp uitbreiden en daarmee wat kleur geven aan het leven en de toekomst van deze mensen. Hoop voor Albanië helpt Seed of Hope sinds jaren al bij haar werk met goederen en financiële steun. Hoop voor Albanië heeft van de Nederlandse overheid een gebouw van 350 m2 uit een voormalig asielzoekerscentrum gekregen. Het is een zogenaamd prefab-gebouw, dat dus gemakkelijk kon worden afgebroken en weer opgebouwd. Dit gebouw heeft Hoop voor Albanië getransporteerd naar Albanië en is opgebouwd voor Seed of Hope. Van 50 m2 naar 350 m2 is een enorme vooruitgang! In dit nieuwe gebouw kan Seed of Hope nog meer bijeenkomsten organiseren op het gebied van gezondheid, onderwijs, het voorkomen van vrouwen- en kinderhandel, maatschappelijke bewustwording, de 500 kinderen warme maaltijden serveren en natuurlijk ook gewoon leuke activiteiten organiseren.